സാമുഹ്യ ശാസ്ത്ര മേള

സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്ര അദ്ധ്യാപകർക്കും വിദ്യാർഥികൾക്കും പ്രയോജനകരമായ പഠന വിഭവങ്ങൾ ബ്ലോഗിലേക്ക് അയക്കാം-വിലാസം- ssgurublogger@gmail.com

X CLASS TEACHER COPY 2016

Click HERE

onam exam

WHAT IS NEW

പുതിയ പോസ്റ്റുകൾ
KOTTARAKKARA KALOLSAVAM RESULT

Click HEREഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

Tuesday, January 23, 2018

sslc model question 2018


                          CLICK HERE ENG&MAL SSLC MODEL Q PAPER

Thursday, January 11, 2018

                                             
                                       click here to download

Wednesday, December 20, 2017

answer keys

                                  
                               VIII CLASS  ANSWER KEY

                                        
                                  X CLASS ANSWER KEY


                       8 CLASS ANSWER KEY

                      10 CLASS ANSWER KEY

Monday, December 18, 2017

Wednesday, December 13, 2017

answer key 9

                                              
                                       click here to download

Monday, October 16, 2017

sambathsartha chinthakal teaching manualസമ്പദ് ശാസ്ത്ര ചിന്തകൾ

                                
                           CLICK HERE TO DOWNLOAD

Thursday, October 12, 2017

വൈവിധ്യങ്ങളുടെ ഇന്ത്യ PPT FILE OLD VERSION

                                                           
                                           CLICK HERE TO DOWNLOAD

Wednesday, September 20, 2017

BHOOTHALAVISAKALANAM BHOOPADATHILOODE

                                 
                            CLICK  HERE TO DOWNLOAD

Wednesday, August 30, 2017

EXAMA ANSWER KEY 2017

                                         
                                         VIII ANSWER KEY 
                                   
                                     IX ANSWER KEY
                                      
                           X ANSWER KEY

Thursday, August 17, 2017

RIVISION NOTE SSLC FIRST TERM EXAM

                                   
                             CLICK HERE TO DOWNLOAD

                        CLICK  GO TO  X CLASS PAGE

Saturday, July 8, 2017

TEACHING MANUAL CLASS 7

                             
                             CLICK HERE TO DOWNLOAD

american revalution

                                                     
                                        CLICK HERE TO DOWNLOAD

Sunday, June 25, 2017

IX CLASS GEOGRAPHY NOTES

                                                 
                                     CLICK HERE TO DOWNLOAD

Sunday, June 11, 2017

VI ,VII FIRST CHAPTER PPT FILE

           
                                         
                                 CLICK HERE VI CLASS CHAPTER 1

                     CLICK HERE VII CLASS CHAPTER 1

Thursday, June 8, 2017

GEOGRAPHY

                              
                                          
                                                      CLICK HERE TO DOWNLOAD


                                


          CLICK HERE TO DOWNLOAD
Monday, February 20, 2017

SS MODEL ANSWER KEY DEEPU SIR AND BINDHU TR

                                         
                                 CLICK HERE TO DOWNLOAD

SSLC MODEL ANSWER KEY COLIN AND BIJU

                                   
                                    CLICK HERE TO DOWNLOAD

Saturday, February 18, 2017

X CLASS HISTORY TIME LINE ANILKUMAR .H

                                             
                                   CLICK HERE TO DOWNLOAD

Monday, February 6, 2017

map solved questions by nansi pavin

                                                   
                                      CLICK HERE TO DOWNLOAD

Saturday, February 4, 2017

SCERT QUESTION POOL

                                                             SCERT

                   CLICK HERE FOR MAL QUESTION POOL


                 CLICK HERE FOR ENGLISH QUESTION POOL

Friday, January 27, 2017

sslc biju and colin study notes new

                         
                                 CLICK HERE TO DOWNLOAD

Tuesday, January 24, 2017

sslc map styudy ppt file pdf

                             
                                    CLICK HERE TO DOWNLOAD

Monday, January 23, 2017

sslc ss study notes pradeep puthoor

                           
                                     CLICK HERE TO DOWNLOAD

Sunday, January 22, 2017

social science map study

                                 
                                CLICK HERE TO DOWNLOAD

Saturday, January 21, 2017

sslc model questions michle and colin


                                                         
                                    CLICK HERE TO DOWNLOAD

Thursday, January 19, 2017

opinion of social science exam change

                                             
                                   CLICK HERE TO DOWNLOAD