സാമുഹ്യ ശാസ്ത്ര മേള

സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്ര അദ്ധ്യാപകർക്കും വിദ്യാർഥികൾക്കും പ്രയോജനകരമായ പഠന വിഭവങ്ങൾ ബ്ലോഗിലേക്ക് അയക്കാം-വിലാസം- ssgurublogger@gmail.com

X CLASS TEACHER COPY 2016

Click HERE

onam exam

WHAT IS NEW

പുതിയ പോസ്റ്റുകൾ

2017, ഫെബ്രുവരി 20, തിങ്കളാഴ്‌ച

SS MODEL ANSWER KEY DEEPU SIR AND BINDHU TR

                                         
                                 CLICK HERE TO DOWNLOAD

SSLC MODEL ANSWER KEY COLIN AND BIJU

                                   
                                    CLICK HERE TO DOWNLOAD

2017, ഫെബ്രുവരി 18, ശനിയാഴ്‌ച

X CLASS HISTORY TIME LINE ANILKUMAR .H

                                             
                                   CLICK HERE TO DOWNLOAD

2017, ഫെബ്രുവരി 6, തിങ്കളാഴ്‌ച

map solved questions by nansi pavin

                                                   
                                      CLICK HERE TO DOWNLOAD

2017, ഫെബ്രുവരി 4, ശനിയാഴ്‌ച

SCERT QUESTION POOL

                                                             SCERT

                   CLICK HERE FOR MAL QUESTION POOL


                 CLICK HERE FOR ENGLISH QUESTION POOL

2017, ജനുവരി 27, വെള്ളിയാഴ്‌ച

2017, ജനുവരി 24, ചൊവ്വാഴ്ച

sslc map styudy ppt file pdf

                             
                                    CLICK HERE TO DOWNLOAD

2017, ജനുവരി 23, തിങ്കളാഴ്‌ച

sslc ss study notes pradeep puthoor

                           
                                     CLICK HERE TO DOWNLOAD

2017, ജനുവരി 22, ഞായറാഴ്‌ച

social science map study

                                 
                                CLICK HERE TO DOWNLOAD

2017, ജനുവരി 21, ശനിയാഴ്‌ച

sslc model questions michle and colin


                                                         
                                    CLICK HERE TO DOWNLOAD

2017, ജനുവരി 19, വ്യാഴാഴ്‌ച

opinion of social science exam change

                                             
                                   CLICK HERE TO DOWNLOAD

2017, ജനുവരി 16, തിങ്കളാഴ്‌ച

SSLC 2017 NEW MODEL QUESTION AND ANSWER KEY

                                                 
                                          SET 1 CLICK HERE

                   SET 2 CLICK HERE

                         
                       

2017, ജനുവരി 8, ഞായറാഴ്‌ച

എസ്.എസ്.എല്‍.സി പരീക്ഷ മാര്‍ച്ച് 2017: സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര പരീക്ഷയില്‍ പുതിയ ക്രമീകരണങ്ങള്‍

2017 മാര്‍ച്ചിലെ എസ്.എസ്.എല്‍.സി പരീക്ഷയില്‍ സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര ചോദ്യപ്പേറില്‍ ചില ക്രമീകരണങ്ങള്‍ വരുത്തി. ഉളളടക്കഭാരവും പരീക്ഷാ സമ്മര്‍ദവും ലഘൂകരിക്കുന്നതിനാണിത്. സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര പരീക്ഷ ചോദ്യപേപ്പറില്‍ എ, ബി എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിരിക്കും. രണ്ട് ഭാഗങ്ങള്‍ക്കും 40 വീതം സ്‌കോറുകളാണ് നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. എ വിഭാഗത്തിലെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്കും നിര്‍ബന്ധമായും ഉത്തരമെഴുതണം. ബി വിഭാഗത്തിലുളള ചോദ്യങ്ങളില്‍ നിന്ന് നിശ്ചിത എണ്ണം തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഉത്തരം എഴുതുന്നതിന് അവസരം ലഭിക്കും. സാമൂഹ്യശാസ്ത്രത്തിന് രണ്ട് പാഠപുസ്തകങ്ങളാണ് നിര്‍ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവയില്‍ നിന്നു തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒമ്പത് അധ്യായങ്ങളാണ് എ വിഭാഗത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ശേഷിക്കുന്ന പന്ത്രണ്ട് അധ്യായങ്ങളെ രണ്ടിന്റെ ക്ലസ്റ്ററുകളായി തിരിച്ച് ബി വിഭാഗത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഈ ക്ലസ്റ്ററുകളില്‍ നിന്ന് കുട്ടികള്‍ക്ക് ഒന്നു വീതം തിരഞ്ഞെടുത്ത് പൊതുപരീക്ഷയ്ക്കു വേണ്ടി പഠിക്കാന്‍ അവസരം ലഭിക്കും. ഇതിലൂടെ പഠനത്തിനായി നിര്‍ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന പാഠഭാഗങ്ങളില്‍ നിന്ന് ആറ് അധ്യായങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കി പരീക്ഷാ തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തുവാന്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക് കഴിയും. വിശദാംശങ്ങളും മാതൃകാ ചോദ്യപേപ്പറും എസ്.സി.ഇ.ആര്‍.ടി വെബ്‌സൈറ്റില്‍ (www.scertkerala.gov.in) ലഭിക്കും.2016, ഡിസംബർ 22, വ്യാഴാഴ്‌ച

MID TERM EXAM ANSWER KEY

MID TERM EXAM ANSWER KEY  PREPARED BY BIJU M @COLIN JOSE.E ,K.S. Deepu, HSA   VHSS Brahmamangalam P.R.      Bindumol, HSA,GGHSS Vaikom Mob: 9446921117, 9496320945 9496277360
                                                   X  CLASS CLICK HERE

                                   IX CLASS CLICK HERE 
                          
                                 VIII CLASS CLICK HERE

2016, ഡിസംബർ 14, ബുധനാഴ്‌ച

TOP TEN FOR TEN HISTORY CHAPTER 4

                                               
                                   CLICK HERE TO DOWNLOAD

2016, ഡിസംബർ 13, ചൊവ്വാഴ്ച

TOP TEN 4 TEN CHAPTER 7 GEOGRAPHY DECM13

                                         
                                      CLICK HERE TO DOWNLOAD

2016, ഡിസംബർ 12, തിങ്കളാഴ്‌ച

TON TEN QUESTION CONTOUR LINE STD X

                                                       
                                   CLICK HERE TO DOWNLOAD

2016, ഡിസംബർ 9, വെള്ളിയാഴ്‌ച

layout and numbering shoujamon sir

                                                   
                                     CLICK HERE TO DOWNLOAD

2016, ഡിസംബർ 3, ശനിയാഴ്‌ച

2016, നവംബർ 29, ചൊവ്വാഴ്ച

VIII CLASS BLANKET OF EARTH PPT

                                       
                        CLICK HERE TO DOWNLOAD

2016, നവംബർ 26, ശനിയാഴ്‌ച

വൈവിധ്യങ്ങളുടെ ഇന്ത്യ PPT FILE OLD VERSION

                                                           
                                           CLICK HERE TO DOWNLOAD

2016, നവംബർ 9, ബുധനാഴ്‌ച

XCLASS CHAPTER 5 NOTES BY KRISHAN KURIYA

                                                         
                                        CLICK HERE TO DOWNLOAD

X CLASS HISTORY SHORT NOTE BY KRISHNAN KURIYA

                                                               
                                         CLICK HERE TO DOWNLOAD

2016, ഒക്‌ടോബർ 29, ശനിയാഴ്‌ച